IPOB Институт южного овощеводства и бахчеводства УААН IPOB


 Меню

 Статистика


 Партнерские ссылки Веб-студии PRIMA.su
Що таке СППР
Приведемо кілька визначень, які показують як еволюціонував зміст, вкладений у системи підтримки прийняття рішень .
СППР - сукупність процедур по обробці даних і суджень, що допомагають керівникові в прийнятті рішень, заснована на використанні моделей [L3].
1. Lіttle Й.D.C. Models and Managers : The Concept of a Decіsіon Calculus // Management Scіence, 1970,v. 16,Nr.8

СППР - це інтерактивні автоматизовані системи , що допомагають особі, що приймає рішення, використати дані й моделі слабоструктуризированных проблем [L4].
СППР - це комп\'ютерна інформаційна система , використовувана для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень у ситуаціях, де неможливо або небажано мати автоматизовану систему, що повністю виконує весь процес рішення [L5].
СППР - це системи обробки на ЕОМ інформації з метою інтерактивної підтримки діяльності керівника в процесі прийняття рішень.

Розробки в цьому напрямку дозволили вийти на реальні методи і способи створення такого інтелектуального інструментарію у вигляді прикладних комп\'ютерних систем підтримки прийняття рішень (СППР) і експертних систем (ЕС) в аграрному менеджменті , що спираються на регіональне інформаційне забезпечення .

В узагальненому виразі мету комплексу СППР визначимо як:
1. Розраховувати ресурсні і економічно виправдані проекти вирощування сільськогосподарських культур .
2. Виробляти поради відносно проведення технологічних операцій з урахуванням ситуації, що складається.
3. Забезпечувати фаховою інформацією ЛПР, накопичувати знання.
4. Полегшувати працю фахівця по усіх видах розрахунків в землеробстві, роблячи їх зрозумілими і швидкими.

Суть СППР
Суть функціонування таких систем полягає в тому, що інформаційні потоки математичними засобами організуються так, що фахівець на виході має або економічно-обгрунтоване рішення у вигляді поради, або можливість самому відшукувати його, спираючись на спеціальний алгоритм пошуку .

 Погода

 Пользователю
Привет, PROptima!
Ваш уровень 5 (Администратор)
Личный кабинет
Список пользователей
Админ-панель
Выйти

 Информация